Kazani za rakiju – savremeni destilacioni uređaji!

Galerija:

Savremeni destilacioni uređaji – kazani, namenjeni za proizvodnju (pečenje) voćnih rakija sa maksimalno očuvanim aromama

  • Za postizanje dobrog ukusa i aroma, voćnih rakija, pored kvalitetnog, zrelog voća, kao osnovne sirovine, neosporno je zaslužna i dobra tehnologija.
  • Savremena tehnološka rešenja, ručni rad, dobar kvalitet materijala i izrade ugrađenih elemenata naših savremenih uređaja za destilaciju (kazana) voćnih rakija, obezbeđuju vrhunske uslove za proizvodnju (pečenje) visokokvalitetnih žestokih pića, voćnih rakija, kao i drugih vrsta bioetanola.
  • Naša tehnička rešenja upravljanja destilacijom, praćenje i podešavanje temperature u pojedinim zonama uređaja za destilaciju, (kazana) omogućavaju jednostavno i precizno vođenje i upravljanje procesom destilacije (pečenja), dajući pri tom odlične rezultate.
  • Možete preuzeti naš PDF katalog:  japod.pdf Katalog - kazani za rakiju (destilacioni uređaji)
Tehničke karakteristike destilacionih uređaja, kazana za rakiju: [table id=1 /]