Barboter sa elevatorom za transport voća, kapaciteta do 3000 kg/h, olaškava proces obrade voća i transport plodova do mašina za mlevenje i pasiranje.

Opis proizvoda:

Konstrukcija našeg barbotera omogućava regulaciju brzine kretanja transportne trake pomoću frekventnog regulatora, zahvaljujući kom, preko komandne kutije, možete precizno da kontrolišete transport plodova. Takođe, turbina visokog pritiska (10 kPa) obezbeđuje uklanjanje svih nečistoća sa plodova.

Barboter sa transporterom je izrađen od nerđajućeg čelika koji osigurava njegovu dugovečnost. Barboter – elevator se može postaviti u liniju sa mlinom za usitanjavanje voća i pasirkom za pasiranje voća u zavisnosti od voća i potrebnog kapaciteta, pa je moguća obrada svih vrsta voća u kompletnoj liniji barbotera, mlina i pasirke.

Pogledajte kako funkcioniše proces obrade voća i povrća na barboteru, na našem YouTube kanalu.

Tehnička specifikacija:

U ponudi imamo dve vrste barbotera:

Barboteri – elevatori za transport voća:

Tip E 300 – Ukupna snaga 2.5 kW; Kapacitet do 1500 kg/h (prati kapacitet pasirke P4000 i mlina M2200)

Tip E 400 – Ukupna snaga 2.5 kW; Kapacitet do 2500 kg/h (prati kapacitet pasirke P5500 i mlina M2200)