Pasirka za voće

9 Dec
Mašinom za pasiranje i uklanjanje koštica iz koštičavog, jabučastog i bobičavog voća, kao i povrća proizvodi se čista voćna masa bez uticaja koštica, spremna za dalju upotrebu.
Pročitaj više

Destilacioni uređaji

4 Dec
Savremeni destilacioni uređaji – kazani namenjeni su za proizvodnju (pečenje) voćnih rakija, sa maksimalno očuvanim aromama.
Pročitaj više

Barboter sa elevatorom

4 Dec
Barboter sa elevatorom za transport voća, kapaciteta do 3000 kg/h, olaškava proces obrade voća i transport plodova do mašina za mlevenje i pasiranje.
Pročitaj više

Mlin za jabučasto voće

4 Dec
Mašina za mlevenje, drobljenje ili usitnjavanje jabučastog voća kapaciteta do 1500 kg/h, kojom se dobija masa spremna za dalju obradu na pasirkama za voće
Pročitaj više

Uređaj za čišćenje varova

1 Dec
Uređaj za čišćenje varova koristi se za efikasno i brzo čišćenje varova na nerđajućem čeliku, bez oštećivanja materijala.
Pročitaj više